اس ام اس زیبا

همه عاشق شدن را بلدند، اما
فقط افراد کمی هستند
که بلدند چگونه در
عشق بایک نفر
برای مدتی
طولانی
بمانند

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻔﺖ :۴ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﮏ
ﻧﮑﻦ ﺧﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻏﻪ ﺗﻮ ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ
ﺟﯿﮕﺮ!

من شیرجه زدن رو قبل از اینکه تو آب یاد بگیرم
موقعی که رو سر عروس و دوماد پول میریختن
یاد گرفتم! :))

خیلیام خودکشی نمیکنن، چون فقط گناهِ...
وگرنه نه از مرگ میترسن نه از خودکشی...
فقط از از زندگی کردن میترسن...

اخه خدا جو نم
حساب کتاب تا کی؟
هر وقت خواستیم بریم بیرون ی چیزی بخوریم مامانم شروع میکنه به حساب کتاب کرایه و گرونی واین حرفا...

میروم برگشتی درکارنیست
دلبرم بر ماندنت اصرار نیست
دیگر از احوال ابرامت نپرس
بعد تو مستم، دلم هوشیار نیست

/ 0 نظر / 6 بازدید