یاد گرفتم همیشه خودم باشم،

یاد گرفتم همیشه خودم باشم،
اگر کسی هم خوشش نیامد،
نیامد...
اینجا مجسمه سازی نیست!

/ 1 نظر / 51 بازدید
آرزو

واقعا درست میگی.ما متاسفانه واسه دیگران زندگی میکنیم .فقط دنبال این هستیم که کی از چی خوشش میاد .بیشتر مواقع فراموش میکنیم که خودمون کی هستیم و چی دوست داریم