شعر عاشقانه باحال

بی آنکه بخواهم بغضم برای توست و تو بی آنکه بدانی فراموشم می کنی ! دلت را جایی بگذار که وقتی رفتی بیاریش ، ببینی ازش بهتر از خودت نگهداری کردن . اگر می خواهی خوشبخت باشی ، جز آنکه برایت مهیاست ، آرزو مکن . بی “تو” کنار این خاطره ها نشستن دل می خواهد ، که من ندارم ، باور کن ! ستاره های آسمون خیلی زیاده مگه نه ؟ / سهم من از ستاره ها فقط تو بودی نگو نه . گل زیبای محبتت در دلم پژمرده / ز من چیزی نمانده جز تنی آزرده / با خیالت می گذرانم زندگی را / اما چه فایده زندگی هم بی تو مرده . درد حرف نیست نام دیگر من است ، من چگونه نام خویش را صدا کنم ! شعر عاشقانه سراغ کلبه ی ما را کسی جز غم نمی گیرد ، خوشا روزی که غم هم گم کند ویرانه ی ما را . عاشقی اولش خوبه آخرش سخته / نیست کنارم ، رفته خیلی وقته .

/ 0 نظر / 20 بازدید