اس ام اس عاشقانه جدید

دم ازبازی حکم میزنی؟ دم ازحکم دل میزنی؟ پس به زبان قماربرایت میگویم! قمارزندگی رابه کسی باختم که تک دل را باخشت برید... باخت زیبایی بود. یادگرفتم به دل دل نبندم! یادگرفتم ازروی دل حکم نکنم

اس ام اس جدید

سلامتی عشقم که ۳سال زندگیمو پاش گذاشتم تا میتونستم براش کم نذاشتم دیوونه وار عاشقش بودم و از جونم براش میگذشتم، اما همه قولاشو زیرپاش گذاشت و رفت گفتم وقتی دستشو گرفتی چی میخوای بگی هیچ یاد من میافتی؟ گفت آره بهش میگم چه "آشغالی" بودی.. ای خدا تو شاهدی!

اس ام اس عاشقانه

اهی عجیب میکشم امشب به یاد تو...... خودرا صلیب میکشم امشب به یادتو..... نعنا و پرتفال که هیچ است رفیق....... دارم دو سیب میکشم امشب به یادتو......

اس ام اس باحال

نمیدانم اشکال کجاست........؟ ازصبر یا کاسه این روزها زیاد لبریز میشوم.

عاشقانه جدید

عاشقانه هایم را نگه داشتم تا یک روز از راه برسی! هیچ چیز جای عاشقانه هایت را تنگ نمی کند همین روزها بیا....

پیامک عاشقانه

با خیال تو به سر برده اگر هست گناه.... با خبر باش که من غرق گناهم هر شب...

عاشقانه

باید توروپیدا کنم شاید هنوزم دیرنیست توساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست بایدتوروپیداکنم هر روز تنهاترنشی راضی به با من بودنت حتی ازاین کمترنشی

عاشقانه زیبا

تو مرا میرانی... و... دیگری تو را... اشکالی ندارد... همه ی ما زمانی از دوست داشته شدن رانده شده ایم!

/ 0 نظر / 23 بازدید