خرید مستقیم شارژ

نفسم میگیرد ، در هوایی که نفس های تو نیست . با دوست عشق زیباست با یار بیقراری ، از دوست درد ماند و از یار یادگاری . بیهوده در اضطراب ماندیم همه ، در تاب و تب و عذاب ماندیم همه ، این ساعت زنگ خورده هم زنگ نزد ، عشق آمد و رفت و خواب ماندیم همه . گر همسفر عشق شدی مرد خطر باش ، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش . خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من ، ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت . در مکتب ما رسم فراموشی نیست ، در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست ، مهر تو اگر به هستی ما افتد ، هرگز به سرش خیال خاموشی نیست . عشق مثل یه گنجشک می مونه ، اگه محکم بگیریش می میره ، اگه شل بگیریش می پره ، پس سعی کن یه طوری بگیریش که آروم تو دستات خوابش ببره . خرید شارژ همراه اول باران را دوست دارم ، چون بی هیچ چشم داشتی به زمین می آید ، این فاصله را با تمام عشق طی می کند تا به ما اهالی خاک نوید تازگی و آبادانی بدهد .

/ 0 نظر / 6 بازدید