متن های بسیار زیبا

دلتنگ که باشی هیچ کس جز دلدار به دادت نمی رسه ، دلداده ی دلتنگیاتم ! جواب پشتکار را با تشویق ، جواب کینه را با گذشت ، جواب گناه را با بخشش ، جواب دلمرده را با امید ، جواب منتظر را با نوید . خنده ای بر خاطراتت کرد و رفت / من که گفتم این بهار افسردنیست / من که گفتم این پرستو رفتنیست / آه عجب کاری به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد . خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم / خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی ! یاد تو بهترین آرامش لحظه هام / دوست دارم خاطراتت همیشه باهام . متن های زیبا هیچ تدبیری را ، قدرت تغییر تقدیر نیست . یادگاری واسه بارون ، آرزوهایی که خاک شد / وقتی رفتی زیبا ، انگار روح از تنم جدا شد . اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم / میان عشق و زیبایی تو را من دوست دارم . در این متروکه دنیا که یاری نیست / نشانی از کسی یا از دیاری نیست / به عشقی جز خداوند اعتباری نیست . عزیزا کاسه ی چشمم سرایت / میون هر دو چشمم جای پایت / از آن ترسم که غافل پا نهی تو / نشیند خار مژگانم به پایت .

/ 0 نظر / 25 بازدید