جملات عاشقانه

دلم برای یک نفر تنگ است...
نه میدانم نامش چیست...
و نه میدانم چه می کند...
حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم...
رنگ موهایش را نمی دانم...
لبخندش را هم...
فقط میدانم که باید باشد و نیست...
پیامک های عاشقانه
منوتو یه عمره دوتا خط صافیم
شده عادت ما که رویا ببافیم
بشینیمو عشق و به بازی بگیریم
واسه زندگی کردنامون بمیریم
چه سخته تو تنهایی شرمنده میشی
ماها قهرمانیم و بازنده میشیم
مثه اعصر پاییزی رنگ و رومون
واسه خیلیا خاطرست آرزومون
جملات عاشقانه
لحظه دیدار نزدیک است
باز میلرزد دلم دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
اس ام اس های عاشقانه
ب سلآمتی دختری که...
عشقش بهش خیآنت کرد...
بد وقتی عشقشو مسخره کردن...
گف :نآمردآ نآسلآمتی یه روزی عشقم بود...
متن های عاشقانه
من... کمی خسته... کمی دلگیر
من...
بیخیال خیلی وقت است "من" دیگر مهم نیست...
تو چه میکنی با "او"
او که خیلی راحت جایم را گرفت...
جملات زیبای عاشقانه
مَن تَنهآم تو کِه قَهری بآهآم نَمونده تو سینَت عِشقی بَرآم حآلآ مَن اسیر فآصله هآم!
بِهَم زَدی عِشقتو بآمَن تَصمیمتو گِرِفتی نآمَرد حآلآ مَن هَنوز چِش به رآم!
عاشقانه ها
بیچاره فرهاد
چه کشیدی وقتی شیرین بهت گفت :تو برای الماس کوه کندی نه برای من
/ 0 نظر / 22 بازدید