اس ام اس جالب

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت ، نیستم ولی هستم هر لحظه به یادت .

مینویسم د – ی – د – ا – ر ، تو اگه بی من و دلتنگ منی ، یک به یک فاصله ها را بردار .

از اداره برق مزاحمتون میشم ، شاکی خصوصی دارید ، برق چشاتون یه نفر رو کشته .

آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم ، آن توبه صدساله به پیمانه شکستیم ، از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ، ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم .

توی زندگیت بارون نباش که فکر کنند با منت خودتو به شیشه میکوبی ، ابر باش که منتظرت باشند که ببیاری .

آبی تر از آنیم که بیرنگ بمیریم ، از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم ، تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبیم ، شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیریم .

ازپیرمردی پرسیدم عشق چیست ؟ گلی را نشانم داد و گفت : دیروز غنچه بود ، امروز شکفت ، فردا پژمرده میشود !

سه تا خنگول سوار تاکسی میشن
راننده تاکسی میفهمه اینا خنگن حرکت نمیکنه و میگه رسیدیم
اولی و دومی کرایه را میدن و میرن
سومی میزنه در گوش راننده و میگه : اینو زدم تا یادت باشه دفعه دیگه انقدر تند نری !

/ 0 نظر / 22 بازدید