اس ام اس و پیامک

فرق است میان آنکه یارش در بر
با آنکه دوچشم انتظارش بردر

امروز نبودی...
اما خیلی چیزها بود...
من بودم...
باران بود...
چتر بود...
بغض بود...
همراه همیشگی ام هم بود..
جای خالی ات را می گویم

تنهاترین ادم ها مهربان ترینند
غمگین ترین ادم ها زیباتر لبخند میزنند
چون نمی خواهند دیگران را ناراحت کنند...

بابام داشت میگفت احتمالا یارانمون روقطع کنن مادرم میگه بروبگویه بچه فلج داریم همش روصندلی جلوکامپیوترنشسته وتکون نمیخوره عقلشم سالم نیس...
یعنی قهرمان المپیک تیکه اندازی هم جلومادرم کم میاره

خوش به حال اونایی که شوهرشون روز زن براشون کادو میگیره
ما که در حسرت یه تبریک خشک و خالییم
چه بهونه قشنگی
به این چیزا اعتقا ی ندارم
خوب لامذهب به چی اعتقاد داری تو؟؟؟؟؟
بگو ما هم بدونیم

/ 0 نظر / 24 بازدید